Wednesday, September 19, 2012

Magagalang na Pananalita

Magagalang na Pananalita
May ibat-ibang magagalang na pananalitang ginagamit sa ibat-ibang sitwasyos.

1.Pagbati
a. Magandang Umaga po!
b. Magandang Tanghali po!
c. Magandang Gabi po!
d. Magandang Araw po!
2. Paghingi ng Pahintulot
a. Maaari po ba...
b. Pwede po ba...
Gumagamit din ng magagalang na pananalita sa paghingi ng paumanhin at pasasalamat.
Ang paghalik o pagmamano ay pagpaakita rin ng paggalang bukod sa paggamit ng mga magagalang na pananalita.
Ang pagiging magalang ay isa sa katangian ng mga
Pilipino na dapat ipagmalaki.